PHIM VỀ HOMIDO

 

 

 

 

 

*Xem video này bằng ứng dụng Youtube trên smartphone cùng với kính Homido để trải nghiệm được tính năng side-by-side.

HOMIDO
TRÊN BÁO CHÍ